Een woordje van de voorzitter,


Beste lezer,

Van harte welkom op de website van Volta, een vierstemmig koor dat ruim 50 enthousiaste leden van alle leeftijden telt.
Door de jaren heen is onze dirigent, Didier Debels, er met zijn gedegen muzikale kennis en talent er voortreffelijk in geslaagd ons repertoire dermate uit te breiden en te perfectioneren zodat wij voor elke gelegenheid of viering een stijl- en sfeervol programma kunnen samenstellen, waarbij hedendaagse muziek hand in hand gaat met het klassiek repertorium.
De successen van de concerten die wij de laatste jaren hebben gebracht zijn daar de onvervalste bewijzen van.
Een greep uit onze projecten van de laatste jaren:

  • Lauda Sion van Felix Mendelssohn-Bartholdy dat wij uitvoerden samen met ons zusterkoor uit Neunkirchen-am-Brand
  • The Saints Project I en II (een soort miniproms in samenwerking met de Deerlijkse fanfare St-Cecilia met werken van Verdi tot Abba)
  • de hommageconcerten aan Claire (samen met Conny Neefs en Margriet Hermans) waarmee Volta er briljant in slaagde de Deerlijkse zangeres die o zo verdiende erkenning te geven
  • het dubbelconcert Caleidoscoop, een totaalspektakel dat in vogelvlucht de geschiedenis van de radio weergaf
  • het gospelconcert; een selectie van de bekendste gospelliederen

Het project Caleidoscoop was een keerpunt. Er werd een regisseur onder de arm genomen die ervoor zorgde dat door een verhaallijn, het informatieve aspect, de kostuum- en decorwissels een totaal nieuwe dimensie werd gegeven aan onze manier van concerteren. Het succes van deze evenementen was dan ook overdonderend. Niettegenstaande de voorbereidingen heel intens waren, heb ik mogen vaststellen dat onze vereniging er hechter door geworden is. En dit wil ik toch heel dik in de verf zetten. Het is aangenaam toeven bij Volta. Ook voor onze nevenactiviteiten zoals kooruitstappen, recepties, kaartingen, slot- en startactiviteiten… kan Volta telkens bogen op een ondernemend team met de spirit om van om het even welke activiteit een succes te maken.

Stilaan is de tijd rijp om de voorbereidingen aan te vatten voor een nieuw dubbelconcert dat wij op zaterdag 18 en zondag 19 maart 2017 zullen brengen. Daarom is het nu een uitgelezen moment om ook lid te worden van Volta. Heel graag zelfs. Je wordt er warm onthaald in een vriendengroep van enthousiaste muziek- en zangliefhebbers. Je zal kunnen ervaren hoe heerlijk ontspannend en verbazend leuk zingen wel is. Na elke repetitie is de bar open en wordt er nog wat nagepraat in een gezellige sfeer. Onze repetities gaan door iedere woensdagavond om 19u30’ in het buurthuis “De Statie” aan de Sint-Jozefsweg te Deerlijk (Statiewijk). Heb je vragen of heb je drempelvrees, aarzel dan niet ons te contacteren. Jouw vragen en/of opmerkingen worden discreet behandeld en beantwoord.

Uit een universitaire studie blijkt dat de levensverwachting in Deerlijk hoger ligt dan in de rest van de provincie. De inwoners van Lendelede, onze eerste achtervolgers, moeten het gemiddeld met bijna 11 maanden minder doen. In alle bescheidenheid durf ik hopen dat Volta een medebepalende factor is in dit record door met ons lied de mensen te verblijden. En dit blijft onze grootste doelstelling voor 2016. Want in tijden van tergende terreurdreiging en vluchtelingenproblematiek, is een lied meer dan ooit een instrument om de samenhorigheid en verdraagzaamheid te bevorderen en voor veel mensen een welkome troost.

Allen van harte welkom

De voorzitter,
Stefaan Vandenbroucke.