Een beetje geschiedenis.

 

Het St.-Ceciliakoor uit Deerlijk werd als mannenkoor gesticht in 1936 en stond toen onder de leiding van René Vandekerkhove. Na korte tijd werd het een gemengd koor dat zich tot doel stelde de volkszang in de liturgie te bevorderen.

Ook na de oorlog bleef het die doelstelling met wisselend succes nastreven.Toen in 1976 E.H. Joos Marichal de leiding in handen kreeg, begon een nieuwe bloei: het repertorium werd uitgebreid en men ging ook vierstemmige liederen uitvoeren.

Vanaf 1980 trad het koor op buiten de eigen parochie en ook bij andere culturele manifestaties. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan werd een koorfestival georganiseerd.

Van 1988 tot 2005 stond het koor onder de kundige leiding van Monique Naessens. In mei 2005 werd deze overgenomen door de huidige dirigent Didier Debels.

Sedert 1984 is ook een hechte vriendschapsband gegroeid met de Kantorei Christuskirche uit de verbroederingsgemeente Neunkirchen-am-Brand (Duitsland). De beide koren traden enkele malen samen op in Duitsland en in Deerlijk.

Ongeveer om de twee jaar geeft het koor een concert, in de periode van Kerstmis ofwel in de lente. Momenteel telt het koor 55 leden. Het heeft een rijk repertorium dat toelaat om het even welke plechtigheid op een stemmige en waardevolle manier op te luisteren.

De repetities van het koor zijn op woensdagavond, om 19.30 uur in het buurthuis De Statie in Deerlijk. Mario Piers is de vaste begeleider voor de repetities en de uitvoeringen.