"Zingen is mensen aanraken met je geluk" - Vera Coomans

De koorleden


 Sopranen  Alten
 Choteau Claudine  Devlaminck Lien
 De Borle Beatrice  Debrabandere Lucrèce
 Defoirdt Paula  Fabiola Agnes
 Demerie Jacqueline  Naessens Miejef (secretaris bestuur)
 Demeulemeester Marijke  Theerlynck Rita (lid bestuur)
 Dewever Kathleen  Valkenier Veerle
 Goemaere Rose  Vancoillie Christine (penningmeester)
 Hooghe Maria  Vandenbroucke Eline
 Kimpe Sabine  Vandenbroucke Sofie (lid bestuur)
 Steelandt Godelieve  Vanlaeken Liliane
 Terryn Marlene (lid bestuur)  Vanwynsberghe Christiane
 Vanden Berghe Simone  
 Vanhaverbeke Ann  
 Vanhonnacker Rita  
 Viaene Martine  
 Vrielynck Janita  
 Tenoren  Bassen
 Berthier Johan  Bouckaert Roger
 De Leersnijder Dick  Deprez Marc
 De Snoeck Philippe  Schrooten Willy
 Pollet Jos  Van Ryckeghem André
 Vandecasteele Jan (lid bestuur)  Vandommele Egied
 Vandemoortele Piet  Vanpanteghem Gerrit
 Vandenbroucke Stefaan  Vansteenkiste Erik
 Verhamme Rik  
 Vervaeke Jacques  
Wattez Jan (lid bestuur)