Bestuur

 

Voor de goede werking van het koor werd een bestuur samengesteld. De samenstelling van het bestuur wordt niet op vaste tijdstippen hernieuwd. De leden van het bestuur worden verkozen door de koorleden.

Het bestuur bestaat uit:

  • Claudine Choteau
  • Didier Debels: dirigent
  • Kathleen Dewever
  • Marc Huys: voorzitter
  • Miejef Naessens: secretaris
  • Godelieve Steelandt
  • Marleen Terryn
  • Rita Theerlynck
  • Christine Vancoillie: penningmeester
  • Sofie Vandenbroucke